Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Bắc Nghĩa

Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình
02323770911
thcsbacnghia@donghoi.edu.vn